INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Autor Iwona Gralak
Tytuł „Czemu chwil kilka spędziwszy w zachwycie nie można weń całe zamieścić swe życie?” – o wierszach miłosnych Józefa Szujskiego
Pełny tekst
Tom 15