INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Procedura zapewniająca oryginalność artykułów naukowych (zapora ghostwriting)

 

Zgodnie z zaleceniami MNiSW redakcja "Studiów Filologicznych UJK" informuje, że:

    • autor (autorzy) jest zobowiązany podać informację o osobach, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do powstania artykułu. Ma to na celu uniknięcie zjawiska określanego jako ghostwriting, tj. ukryciu udziału w powstaniu artykułu osób innych niż oficjalnie figurujące w nagłówku tekstu. Autor zobowiązany jest do podania ewentualnych współautorów artykułu wraz z ich afiliacją, także informacji o autorach koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji. O osobach trzecich lub instytucjach należy informować w przypisie;
    • zabronione jest dodawanie jako współautorów tych osób, które w żaden sposób nie przyczyniły się do powstania publikacji, zgłaszanej do druku w Studiach Filologicznych UJK (tzw. guest authorship). Jest to sprzeczne z naukową rzetelnością.
    • Jeśli publikacja powstała jako jeden z efektów projektu naukowego, finansowanego z grantu NCN, NPRH lub innej instytucji czy stowarzyszenia, autor jest zobowiązany podać tę informację wraz z numerem grantu w przypisie.

Za prawdziwość danych podanych w publikacji zgłaszanej do druku odpowiada osoba zgłaszająca artykuł do redakcji.