INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Philological Studies

at Jan Kochanowski University in Kielce

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

 

Author Grzegorz Trębicki
Title Middle-Earth under Attack, Again: The Axiological Debate on „the Lord of the Rings”
Keywords Lord of the Rings, fantasy, J. R. R. Tolkien, axiology
Pages 453-464
Full text
Volume 33

Summary

Władca pierścieni to dzieło kultowe, o niezaprzeczalnym statusie kulturowym. Co zaskakujące, stało się ono też źródłem wielu kontrowersji i nieustającej debaty wśród literaturoznawców i krytyków. Debata ta wydaje się podwójnie aksjologiczna. Po pierwsze, literackie walory samego dzieła są dyskutowane, kwestionowane, odrzucane bądź potwierdzane; przy okazji przypadek Władcy zmusza nas (literaturoznawców i krytyków) do rozważania na nowo sposobów w jaki czytamy i oceniamy dzieła literackie, jak również kryteriów, na podstawie których umieszczamy książki w kanonach czy uniwersyteckich sylabusach. Po drugie, ocenie podlega również aksjologia zaprezentowana przez samą książkę.
Celem niniejszego artykułu jest podsumowanie części wspomnianej debaty odnoszącej się bezpośrednio do aksjologii zaprezentowanej przez Władcę.