INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Philological Studies

at Jan Kochanowski University in Kielce

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

 

The List of Reviewers

  • Edward Białek, Uniwersytet Wrocławski
  • Krzysztof Biliński, Uniwersytet Wrocławski
  • Annalisa Bonomo, Università degli Studi di Enna “Kore”, Italy
  • Piotr Borek, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Andrzej Borkowski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  • Raffaele Caldarelli, Universita Degli Studi Della Tuscia, Viterbo, Italy
  • Yevheniya Chernokova, V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine
  • Adam Chmielewski, Uniwersytet Wrocławski
  • Denys Chyk, Obwodowa Akademia Humanistyczno-Pedagogiczna im. T. Szewczenki w Krzemieńcu
  • Tomasz Czapiewski, Uniwersytet Szczeciński
  • Andriy Danylenko, Pace University New York USA
  • Ivana Dobrotová, Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika
  • Agnieszka Doda, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  • Andrzej Feret, Uniwersytet Jagielloński
  • Jiří Fiala, Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika
  • Fiorella Gabizon, Sapienza Università di Roma, Italia
  • Katarzyna Gajlewicz, Uniwersytet Warszawski
  • Alessandro Gebbia, Sapienza Università di Roma, Italia
  • Galina Nikolaevna Girzheva, Yaroslav-the-Wise Novgorod State University, Russia
  • Anna Górajek, Uniwersytet Warszawski
  • Ewa Górecka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Dorota Heck, Uniwersytet Wrocławski
  • Alicja Jakubowska-Ożóg, Uniwersytet Rzeszowski
  • Anna Just, Uniwersytet Warszawski
  • Hala Kamal, Cairo University, Egypt
  • Aniela Korzeniowska, Uniwersytet Warszawski
  • Jerzy Kosiewicz, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  • Olga Kubińska, Uniwersytet Gdański
  • Agnieszka Libura, Uniwersytet Wrocławski
  • Iwona Maciejewska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Hałyna Maciuk, Universitas Leopoliensis University of Lviv, Ukrainee
  • Monika Malinowska, Uniwersytet Warszawski
  • Alla Marchyshyna, Narodowy Uniwersytet im. Iwana Ogienki w Kamieńcu Podolskim
  • Monika Mazurek, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Elżbieta Mazur, Uniwersytet Rzeszowski
  • Tomasz Michaluk, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  • Rafał Molencki, Uniwersytet Śląski
  • Marina Morbiducci Sapienza, Sapienza Università di Roma, Italia
  • Marek Mosakowski, Uniwersytet Gdański
  • Bożena Olszewska, Uniwersytet Opolski
  • Maria Jolanta Olszewska, Uniwersytet Warszawski
  • Gustaw Ostasz, Uniwersytet Rzeszowski
  • Janusz Pasterski, Uniwersytet Rzeszowski
  • Maja Pawłowska, Uniwersytet Wrocławski
  • Andrzej Pawłucki, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  • Krzysztof Pezdek, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  • Joanna Pędzisz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Radosław Potorski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Sharaf Rehman, The University of Texas – Rio Grande Valley, USA
  • Paweł Różycki, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
  • Kinga Sądej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Lydia Sciriha, University of Malta, Malta
  • Bożena Sieradzka-Baziur, Instytut Języka Polskiego PAN
  • Marie Sobotková, Univerzita Palackého v Olomouci, Česká
  • Katarzyna Sobstyl, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  • Monika Szczot, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Olga Valigura, Narodowy Uniwersytet Lingwistyczny w Kijowie
  • Renata Włoch, Uniwersytet Warszawski
  • Anna Wojtyś, Uniwersytet Warszawski
  • Iryna Zadorozhna, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine
  • Piotr Żmigrodzki, Uniwersytet Śląski