INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Autor Małgorzata Latoch-Zielińska
Tytuł Obraz migracji w książce Issy Watanbe „Migranci”
Słowa kluczowe literatura dla młodego czytelnika, książka obrazkowa, migracja, Inny, inność, etyczne czytanie
Strony 9-25
Pełny tekst
Tom 35

Streszczenie

Współczesna literatura dla młodego czytelnika nie pozostaje obojętna na wyzwania związane z migracją. Na rynku wydawniczym pojawia się wiele książek dedykowanych młodemu czytelnikowi podejmujących problematykę uchodźstwa. Celem artykułu jest próba analizy obrazu migracji i migrantów w książce obrazkowej Issy Watanbe „Migranci” oraz wskazanie potencjału edukacyjnego i wyjątkowości tej pozycji. W podjętych rozważaniach odwołano się do kategorii etycznej interpretacji oraz inności i Innego jako niezbędnej perspektywy opisu problematyki migracji.