INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Tom. 35

Rok wydania: 2022
Liczba stron: 534
Format: B5
ISSN: 2300-5459
Oprawa: broszurowa

 

Strona tytułowa
Spis treści

Artykuły i rozprawy

Małgorzata Latoch-Zielińska
Obraz migracji w książce Issy Watanbe „Migranci”
Anna Swoboda
Des racines du „Baobab fou” aux ailes du „Trio bleu”. Évolution de l’identité du personnage migrant chez Ken Bugul
Joanna Chłosta-Zielonka
Chory jako Inny – w relacjach polskiej literatury ostatnich lat
Katarzyna Niesporek-Klanowska
„Inaczej wyobrażałem sobie śmierć”. O jednym wierszu Andrzeja Bursy
Andrzej Juchniewicz
Inicjacja poety-dziecka. Wokół „Poematu o miejskiej rzeźni” Tadeusza Śliwiaka
Dominika Pawlik-Pyda
Egzystencjalny wymiar logoterapii w kontekście poglądów V. Frankla
Bożena Olszewska
Różne oblicza „inności” w utworze Wiesława Antoniego Lasockiego „Wojtek spod Monte Cassino”
Magdalena Kokoszka
„Iwan Konwicki”. Spotkania międzygatunkowe
Eliza Koszyka
Namen südamerikanischer Tiere in Adolf Dygasińskis “Wigilia w Superagui”
Anna Tryksza
Inne, obce, odległe w lustrach Ameryki „Am (dziennik z drugiej strony)” Artura Grabowskiego
Elżbieta Solak
O stereotypie Bułgara w niemieckim przewodniku po Bałkanach z początków XX w.
Władimir Miakiszew
“Хлеб” и “вино” заморских аборигенов в описаниях европейских путешественников эпохи Великих географических открытий
Constance Ostrowski
Whatever Happened to Ewa Felińska? Politics, Gender, and Translation
Paulina Pietras
Intranational and interracial travel in “Black Like Me” by John Howard Griffin
Carina Lidström
Persona and Genre in 18th-century Swedish Travelogues
Eva Opperman
Boswell/Johnson, and Boorman/McGregor, and the exciting Memories of Travel
Sam Gormley
Scarred landscapes, hybrid spaces, and the pitfalls of technological modernity in Paul Morand’s U.S.A.-1927
Elena Raicu
Geographical Journeys and Journeys of Self-Discovery in “The Count of Monte Cristo” and “A Room with a View”
Justyna Fruzińska
Savage America in Frances Trollope’s and Fanny Kemble’s Travel Writing
Cristina Cugnata
Elizaveta de Vitte’s “Čechia”: beyond travel notes
Emilia Leszczyńska
Anne Shirley Crosses Borders
Jeanne Dubino
Mr. Bones’s Incredible Journey: Canine Travel and Homelessness in Paul Auster’s “Timbuktu”
Agnieszka Kaczmarek
Long Live the Border: the American-Mexican Frontier and Its Beneficiaries
Solveiga Daugirdaitė
Were Western Intellectuals Blind? Simone de Beauvoir on her Visits to the USSR
Cristina Jiménez Barreno
Travelling along the Enlightened road. A European journey through Polish quills

Varia

Joanna Kruczkowska
Projekt „Museum”, Paula Meehan i Dragana Jurišić: irlandzki kryzys mieszkaniowy w trzech odsłonach
Magdalena Krzyżanowska
Związki życia, literatury i pamięci w gawędach Marii Iwaszkiewicz
Sylwia Katarzyna Gierczak
Problem szacunku dla kobiet w świetle wybranych tekstów współczesnej muzyki folkowej. Na przykładzie repertuaru grupy „Same Suki”

Opinie Recenzje Noty

Urszula Niekra
Auf der Suche nach den neurobiologischen Korrelaten der Sprachfähigkeit
Piotr A. Owsiński
Niemals in Vergessenheit geratenes Izbica/Ischbitze
;