INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Autor Andrzej Juchniewicz
Tytuł Inicjacja poety-dziecka. Wokół „Poematu o miejskiej rzeźni” Tadeusza Śliwiaka
Słowa kluczowe Tadeusz Śliwiak, zwierzęta, rzeźnia, dziecko
Strony 73-96
Pełny tekst
Tom 35

Streszczenie

Autor artykułu analizuje Poemat o miejskiej rzeźni Tadeusza Śliwiaka i dowodzi, że ze względu na wojenne okoliczności oglądał on sceny, które ukrywa się przed dziećmi ze względu na nadmiar przemocy. Fakt ten sprawił, że poeta szybko zrozumiał podstawowe prawa i je przyswoił. W tomie z 1965 roku sąsiadują ze sobą dwie poetyki (werystyczna i imaginacyjna), które wzmacniają przekaz i pozwalają na przyjrzenie się procesowi pracy rzeźni oraz pracy dziecięcej wyobraźni. Poeta celowo wybrał poetykę imaginacyjną jako najbardziej adekwatną do zrekonstruowania odczuć dziecka. Poza tym niebagatelne znaczenie ma ukazanie procesu absorbcji języka dorosłych, który deprecjonuje zwierzęta. Autor artykułu dowodzi za Andrzejem Kaliszewskim, że dla dziecka śmierć zwierzęcia nie różni się od śmierci człowieka. Śliwiak rekonstruuje nie tylko obrazy związane z masową śmiercią zwierząt, lecz również tymczasowe relacje ze zwierzętami mieszkającymi w rzeźni i tymi, którym odroczono moment śmierci. W Poemacie o miejskiej rzeźni rekonstrukcja losów krów wpływa na poszerzenie historii i uznanie zwierząt za aktantów obdarzonych sprawczością, z której do pewnego momentu nie zdawano sobie sprawy.