INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Autor Magdalena Krzyżanowska
Tytuł Związki życia, literatury i pamięci w gawędach Marii Iwaszkiewicz
Słowa kluczowe Maria Iwaszkiewicz, Jarosław Iwaszkiewicz, gawęda, wspomnienie, pamięć
Strony 485-504
Pełny tekst
Tom 35

Streszczenie

Artykuł przedstawia analizę dorobku literackiego Marii Iwaszkiewicz-Wojdowskiej w kontekście genologicznym, memuarystycznym i intertekstualnym. Podejmowane problemy badawcze dotyczą związków pomiędzy wspomnieniami autorki Z pamięci a utworami prozatorskimi i poetyckimi jej ojca. Próby udzielenia odpowiedzi na pytanie o twórczość poety jako kontekst publikacji Marii Iwaszkiewicz prowadzą do refleksji nad procesami utrwalania i „odtwarzania” pamięci w jej pisarstwie wspomnieniowym. Zgodnie bowiem z tezą artykułu, wybór charakterystycznego dla opowieści o rodzinach gatunku gawędy miałby ma na celu ukształtowanie konkretnej (pozytywnej, ciepłej) wizji przeszłości rodziny pisarki i jej ojca.