INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Autor Anna Tryksza
Tytuł Inne, obce, odległe w lustrach Ameryki „Am (dziennik z drugiej strony)” Artura Grabowskiego
Słowa kluczowe autobiografizm, dziennik, podróż, Inny, obcy, geopoetyka, doświadczenie
Strony 165-180
Pełny tekst
Tom 35

Streszczenie

Bycie podróżnikiem, bycie w podróży, odbycie podróży kieruje uwagę zarówno w stronę nieuchronnej konfrontacji z Innym, jak również w stronę książki Artura Grabowskiego „Am (dziennik z drugiej strony)” z 2018 roku, która jest przedmiotem rozważań w niniejszym artykule. Z genologicznego punktu widzenia książka ta, choć ściśle związana okolicznościowo z podróżą, pobytem i pracą autora w Ameryce o wiele bardziej mieści się w kategoriach dziennika intymnego, pamiętnika z podróży, prozy autobiograficznej, czy eseju filozoficzno-obyczajowego.
W tym kontekście rozważania w artykule zostały poświęcone kategorii Innego, realizującej się w intymnym „dzienniku z drugiej strony” – z drugiej strony świata i przede wszystkim siebie. U Grabowskiego Inny ukryty w Każdym we mnie ujawnia w spotkaniu, w dialogicznej formule swą wewnętrzną sprzeczność, różnorodność, zasadniczą paradoksalność.
W artykule bazą teoretyczną oraz punktem odniesienia, poza różnymi koncepcjami filozoficznymi, socjologicznymi czy literaturoznawczymi Innego, obecne są odwołania do propozycji Ryszarda Nycza (kategoria doświadczenia), jak również do filozoficznych wykładni Merleau Ponty’ego, czy też do geopoetyczno-autobiograficznych wskazówek Małgorzaty Czermińskiej i Elżbiety Rybickiej.