INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Autor Magdalena Kokoszka
Tytuł „Iwan Konwicki”. Spotkania międzygatunkowe
Słowa kluczowe kot, Tadeusz Konwicki, gatunki stowarzyszone, zwierzęta domowe, dominacja
Strony 129-143
Pełny tekst
Tom 35

Streszczenie

Rekonstruowany w artykule ironiczno-żartobliwy portret „najsłynniejszego kota PRL-u”, jednego z bohaterów prozy Tadeusza Konwickiego, to okazja do opowieści o zwierzęciu stowarzyszonym z człowiekiem, a także pisarzu i jego biofilii, relacjach z tym, co „znacząco inne”. Prozaik ceni atrybuty kojarzone raczej z fauną nieudomowioną, jakimi bywają siła i dzikość. Opisuje stosunki oparte na odpowiedzialnej, powściągliwej, „męskiej” przyjaźni, ale też na prawie siły, rywalizacji, walki o uznanie własnej pozycji w oczach innego.