INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Autor Dominika Pawlik-Pyda
Tytuł Egzystencjalny wymiar logoterapii w kontekście poglądów V. Frankla
Słowa kluczowe logopedia, logoterapia, logos, sens
Strony 97-109
Pełny tekst
Tom 35

Streszczenie

Ludzie często borykają się z brakiem sensu, którego odnalezienie jest istotne na każdej płaszczyźnie życia. Również w procesie terapeutycznym, który opiera się na spotkaniu z Innym – drugim człowiekiem, ważne jest, by pacjent oraz inne zaangażowane osoby rozumiały znaczenie podejmowanych działań. W związku z powyższym inkluzja działań logoterapeutycznych w praktykę logopedyczną może stanowić znaczący element, wpływający na powodzenie podejmowanych działań. Niniejszy artykuł poświęcony został logoterapii w praktyce logopedycznej. Składa się z wstępu teoretycznego związanego z logoterapią, propozycji wykorzystania logoterapii w logopedii, a także z omówienia etycznych aspektów odpowiedzialności logopedy w stosunku do pacjenta.