INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Autor Joanna Chłosta-Zielonka
Tytuł Chory jako Inny – w relacjach polskiej literatury ostatnich lat
Słowa kluczowe chory, Inny, choroba, klinika, opowieści maladyczne
Strony 39-57
Pełny tekst
Tom 35

Streszczenie

Celem artykułu jest zilustrowanie procesu stawania się Innym na przykładach polskiej literatury najnowszej, przedstawiających osoby, które z racji zmiany stylu życia, wiążącego się z chorobą, a więc z izolacją od społeczeństwa, często spowodowaną niemożnością przemieszczania się w normalnych warunkach, brakiem dotychczas dostępnej komunikacji ze światem zewnętrznym, czy też obniżaniem się statusu materialnego, zaczynają funkcjonować jako osoby naznaczone, inne i wykluczone. Na skutek braku właściwej komunikacji z lekarzem i personelem opiekuńczym kondycja chorego się pogarsza, jego stan psychiczny ulega zachwianiu, nie może wyrwać się z zamkniętego kręgu dolegliwości spowodowanych chorobą.