INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Autor Luiza Rzymowska
Tytuł Opracowywanie wstępu do mowy według Arystotelesa – istota technicznych zaleceń w III księdze „Retoryki”
Słowa kluczowe Arystoteles, Retoryka, wstęp, mowa, rodzaje retoryczne, kompozycja
Strony 9-20
Pełny tekst
Tom 36

Streszczenie

Przedmiotem artykułu są instrukcje do opracowywania wstępów do mowy, zawarte w III księdze Retoryki Arystotelesa. We wprowadzeniu autorka interpretuje fragmenty I księgi dzieła, dotyczące teoretycznych podstaw sztuki retorycznej, i akcentuje świadomość psychologicznej roli wstępu u teoretyków retoryki. Właściwa analiza to szczegółowe przedstawienie Arystotelesowej koncepcji wstępu z interpretacją jego metody uwalniania treści wstępu oraz dopasowywania treści i formy początku mowy do rodzaju retorycznego i celu przemówienia. W podsumowaniu autorka rozpoznaje charakter tych zaleceń, związany z ogólnymi założeniami dzieła, i specyfikę podejścia twórcy Retoryki do kwestii kompozycyjnych.