INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Tom. 36

Rok wydania: 2023
Liczba stron: 500
Format: B5
ISSN: 2300-5459
Oprawa: broszurowa

 

Strona tytułowa
Spis treści

Artykuły i rozprawy

Luiza Rzymowska
Opracowywanie wstępu do mowy według Arystotelesa – istota technicznych zaleceń w III księdze „Retoryki”
Alicja Dąbrowska
Afirmacja życia w pamiętniku – gawędzie żołnierskiej „Trzy po trzy” Aleksandra Fredry
Piotr Borek
Mariana Zdziechowskiego rozważania o bajronizmie
Mateusz Stelmaszuk
„Głucha przestrzeń” Grabińskiego jako ilustracja światopoglądu modernistycznego
Monika Gabryś-Sławińska
Świat wartości Adama i Stefana Żeromskich w świetle korespondencji
Andrzej Borkowski
Miejsce i rola zwierząt w życiu społecznym na pograniczach dziejów i kultur (w kręgu prozy wspomnieniowej Kazimiery Iłłakowiczówny)
Krzysztof Jaworski
„Ciała zmartwychwstanie” – o zapomnianym „studium metapsychicznym” Marii Horskiej-Szpyrkówny (1893‒1977)
Marcin Kowalczyk
Boks jako fenomen tekstowy – „Zwyciężać znaczy myśleć” i pięściarskie przesłanie Leopolda Tyrmanda
Alicja Jakubowska-Ożóg
Motywy nowotestamentowe w poezji Zbigniewa Herberta
Zenon Ożóg
Zbigniewa Herberta brewiarz prywatny
Krzysztof Kasiński
“Mit ginącego Indianina” w twórczości Jamesa Welcha – jednego z pionierów ruchu Native American Renaissance
Artur Żywiołek
„Widzę poprzez śpiew”. Odgłosy mitów w powieści „Wniebogłos” Aleksandry Tarnowskiej
Anna Tryksza
Figura choroby w retorycznej strukturze powieści kryminalnej na przykładzie „Szachownicy flamandzkiej” Arturo Péreza-Reverte oraz “Fałszywego tropu” Henninga Mankella
Kinga Strzelecka-Pilch
Problem autofikcji w twórczości Jerzego Pilcha i Michela Houellebecqa
Kinga Nerlicka
Feministyczna dystopia dla młodzieży jako współczesna wersja „Bildungsroman” na przykładzie powieści „Slated” autorstwa Teri Terry (2012‒2014)
Mariusz Maciak
Przestrzeń domu i tożsamość człowieka w kontekście przemian rzeczywistości. O potrzebie zadomowienia w „Poniemieckim” Karoliny Kuszyk i „Domach bezdomnych” Doroty Brauntsch
Ewa Górecka
Liryka Anny Frajlich w twórczości plastycznej. O kilku intersemiotycznych strategiach dialogu w kulturze
Jolanta Pasterska
Zakorzeniony voyager. Autoportret ironiczny Jurija Andruchowycza [na podstawie „Leksykonu miast intymnych”]
Zbigniew Trzaskowski
Od noetyki do prakseologii. Tekst literacki jako komunikat
Agata Kucharska-Babula
Muzyka Wolfganga Amadeusza Mozarta na lekcjach języka polskiego – rozważania o zasadności integrowania sztuk w szkole
Anna Burzyńska-Kamieniecka
„Jako się to piwko wam podoba?” Tekst dawny w perspektywie glottodydaktycznej (na przykładzie Trzynastej rozmowy. O obiedzie albo biesiedzie z podręcznika N. Volckmara Viertzig Dialogi)
Beata Jędrzejczak • Seyyal Körpe Kemer
Kultura lokalna w nauczaniu języka polskiego jako obcego a nowoczesne narzędzia dydaktyczne (na podstawie internetowej gry o Gdańsku)
Piotr Zbróg
Tekst i jego przesłanie jako fundament konstruowania reprezentacji społecznych obiektów
Živilė Nemickienė • Eglė Navickaitė
Cechy strukturalne litewskich zbitek wyrazowych
Krzysztof Nerlicki
Droga wolna! Polnische Routineformeln und ihre deutschen Äquivalente im Wörterbuch und Gebrauch – einige lexikografische und glottodidaktische Bemerkungen
Sylwia Skuza
Le scarpe rosse e los zapatos rojos: il simbolismo e la trasgressione del significato
Wioletta A. Piegzik
Le test des associations distantes comme outil favorisant le développement des comportements créatifs et stimulant le traitement de l’information en langue cible : résultats d’une étude
Ewa Głażewska • Małgorzata Karwatowska
Sztuką w pandemię. Maska jako pandemiczny tekst kultury
Mariusz Guzek
Mickiewicz w okowach (nie tylko) komiksowych dymków. „Ballady i romanse” jako opowieści obrazkowe
Marek Pieniążek
Poetycka performatywność sceny: przykład Piwnicy pod Baranami

Opinie Recenzje Noty

Michał Siedlecki
Improwizacje Tomasza Bocheńskiego
;