INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Autor Marek Pieniążek
Tytuł Poetycka performatywność sceny: przykład Piwnicy pod Baranami
Słowa kluczowe literatura, scena, poeta, odbiór, performatywność
Strony 465-481
Pełny tekst
Tom 36

Streszczenie

Autor omawia performatywny status dzieła poetyckiego. Z uwzględnieniem filozofii dramatu (J. Tischner) bada relacje poetów Piwnicy pod Baranami ze sceną prezentacji. Wyjście poza model linearnej komunikacji literackiej oraz strukturalną koncepcję dzieła pozwala na dostrzeżenie w ich twórczości istotnych wartości, umykających analizie tekstocentrycznej. Estetyka performatywności (E. Fischer-Lichte) oraz poetyka doświadczenia (R. Nycz) umożliwiają wskazanie szczególnego znaczenia bezpośredniej relacji poetów z odbiorcami. Autor odsłania jej specyfikę w odniesieniu do scenicznych działań Piotra Skrzyneckiego oraz twórczości Andrzeja Bursy.