INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Autor Andrzej Borkowski
Tytuł Miejsce i rola zwierząt w życiu społecznym na pograniczach dziejów i kultur (w kręgu prozy wspomnieniowej Kazimiery Iłłakowiczówny)
Słowa kluczowe Kazimiera Iłłakowiczówna, zwierzęta, proza wspomnieniowa, wartości
Strony 87-103
Pełny tekst
Tom 36

Streszczenie

Artykuł dotyczy miejsca i roli zwierząt w życiu społecznym w prozie wspomnieniowej Kazimiery Iłłakowiczówny. Przedmiotem badań w prezentowanym szkicu są różnorodne kreacje zwierząt (domowych, gospodarskich i dzikich) oraz sposób ich funkcjonowania w obrębie rodziny oraz większej grupy społecznej czy etnicznej. Badania wykazały, iż relacje między człowiekiem i innymi stworzeniami zyskują w twórczości Kazimiery Iłłakowiczówny pogłębiony wymiar, ukazując – oparty na wartościach ogólnoludzkich oraz empatii – świat wzajemnych powiązań i zależności.