INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Autor Beata Jędrzejczak • Seyyal Körpe Kemer
Tytuł Kultura lokalna w nauczaniu języka polskiego jako obcego a nowoczesne narzędzia dydaktyczne (na podstawie internetowej gry o Gdańsku)
Słowa kluczowe język polski jako obcy, kultura lokalna, Gdańsk, nowoczesne narzędzia dydaktyczne, gra edukacyjna, rzeczywistość hybrydalna
Strony 339-353
Pełny tekst
Tom 36

Streszczenie

W artykule przedstawiono rozważania na temat miejsca kultury lokalnej w glottodydaktyce polonistycznej w kontekście nowoczesnych narzędzi nauczania języka polskiego jako obcego w epoce rewolucji językowej, wywołanej przez ekspansję mediów elektronicznych, oraz hybrydyzacji przestrzeni życia człowieka. Przykład działań dydaktycznych stanowi oparta na podejściu zadaniowym i strategii ludycznej internetowa gra Tropem nadbałtyckich tajemnic. Wykorzystano w niej elementy wirtualnego spaceru po Gdańsku, który umożliwia graczowi eksplorację przestrzeni miasta i tym samym daje mu poczucie realności bycia w innym miejscu niż to, które definiuje go w świecie realnym. Tego typu działania dydaktyczne są nie tylko sposobem na pokonywanie bariery fizycznej odległości miejsc, lecz także na przybliżenie kultur i „otwieranie lingwakultury”.