INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Autor Anna Burzyńska-Kamieniecka
Tytuł „Jako się to piwko wam podoba?” Tekst dawny w perspektywie glottodydaktycznej (na przykładzie Trzynastej rozmowy. O obiedzie albo biesiedzie z podręcznika N. Volckmara Viertzig Dialogi)
Słowa kluczowe tekst dydaktyczny, rozmówki dla cudzoziemców, kompetencja komunikacyjna, zwyczaje językowe, dzieje nauczania języka polskiego jako obcego
Strony 323-338
Pełny tekst
Tom 36

Streszczenie

Prezentowany artykuł dotyczy formy i funkcji tekstów dydaktycznych wykorzystywanych w dawnych podręcznikach o charakterze rozmówek, które służyły do nauczania polszczyzny jako języka obcego. Autorka, omawiając przykładową rozmowę z siedemnastowiecznego podręcznika Nicolausa Volckmara Viertzig Dialogi, wykazuje przydatność tekstów tego typu w procesie kształcenia kompetencji komunikacyjnej osób uczących się języka polskiego jako obcego w minionych wiekach. Przeprowadzona analiza Trzynastej rozmowy. O obiedzie albo biesiedzie w aspekcie pragmatycznojęzykowym i socjolingwistycznym pokazuje znaczenie dawnych rozmówek jako źródła informacji o obyczajach komunikacyjnych obowiązujących w wielojęzycznych społecznościach zamieszkujących miasta takie jak Gdańsk, Wrocław czy Toruń.