INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Autor Piotr Zbróg
Tytuł Tekst i jego przesłanie jako fundament konstruowania reprezentacji społecznych obiektów
Słowa kluczowe reprezentacje społeczne, kotwiczenie kontekstowe, tekst, przesłanie tekstu
Strony 355-367
Pełny tekst
Tom 36

Streszczenie

Teoria reprezentacji społecznych stawia badanie tekstu w dyskursie za kluczowy aspekt pozwalający odkryć sposoby opisywania i postrzegania zjawisk, idei w przestrzeni publicznego komunikowania.
W artykule omówiono główne mechanizmy tekstowe, pozwalające na konstruowania zasobu reprezentacji społecznych. Pojawiają się one w artykułach i opracowaniach medialnych, w wypowiedziach uczestników dyskusji na forach, blogach i wpisach itp. Dzięki nim nowe zjawiska stają się bardziej zrozumiałe w debacie publicznej, stare idee poddawane są redefinicjom, następuje aktualizowanie lub kontestowanie dotychczasowych obserwacji. Opisane mechanizmy mają ponadto metakomunikacyjny potencjał, gdyż dzięki nim możliwa staje się cyrkulacja dyskursywna w sferze publicznej.