INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Autor Krzysztof Kasiński
Tytuł “Mit ginącego Indianina” w twórczości Jamesa Welcha – jednego z pionierów ruchu Native American Renaissance
Słowa kluczowe rdzenność, poezja, powieści, Indianie, Welch
Strony 155-171
Pełny tekst
Tom 36

Streszczenie

W artykule omówiono znaczenie i wpływ mitu „Ginącego Indianina” na twórczość Jamesa Welcha, rdzennego pisarza pochodzącego z narodu Czarnych Stóp (Blackfeet). Kenneth Lincoln w swojej książce Native American Renaissance nazwał Welcha jednym z czołowych luminarzy odrodzenia rdzennej literatury w Stanach Zjednoczonych. Doświadczenia rdzennych Amerykanów przedstawione przez Welcha są złożone. Kwestionuje zarówno uproszczone narracje o asymilacji, jak i wymieraniu jako jedyne możliwe sposoby wzajemnego współistnienia Indian i nie-Indian. Narracje te konceptualizują mit kultury, która przemija.