INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Autor Piotr Borek
Tytuł Mariana Zdziechowskiego rozważania o bajronizmie
Słowa kluczowe Marian Zdziechowski, romantyzm, kultura europejska, bajronizm, interpretacja, aksjologia w literaturze
Strony 43-52
Pełny tekst
Tom 36

Streszczenie

Studium dotyczy zjawiska bajronizmu w badaniach Mariana Zdziechowskiego – wybitnego historyka literatury oraz krytyka literackiego żyjącego na przełomie XIX i XX wieków. Uwagę skupiono na analizie dwutomowej monografii Byron i jego wiek. Zdziechowski w rozumieniu definicji bajronizmu wykracza poza swoją epokę, starając się połączyć ten nurt estetyczny z wymiarem etycznym. Jego zdaniem dążenie do doskonałości stanowi istotę romantycznego bajronizmu. Zwrócono też uwagę na odmienności w ocenie nurtu literackiego w poszczególnych krajach Europy Zachodniej i państwach słowiańskich.