INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Autor Ewa Górecka
Tytuł Liryka Anny Frajlich w twórczości plastycznej. O kilku intersemiotycznych strategiach dialogu w kulturze
Słowa kluczowe kultura, dialog sztuk, Frajlich, interpretacja
Strony 255-274
Pełny tekst
Tom 36

Streszczenie

Artykuł poświęcony jest intersemiotycznym związkom twórczości plastycznej z liryką Anny Frajlich. Identyfikacja strategii interpretacji tego dzieła i określenie roli umożliwiła fenomenologiczna koncepcja dzieła literackiego i obrazowego (Ingarden) oraz interpretacja ikonologiczna (Panofsky). Okazuje się, że twórcy dzieł wizualnych rzadko uwzględniają następstwo fazowe części wierszy, częściej je kondensując, dążąc do oddania nastroju, czasem rezygnując z bezpośrednich nawiązań do liryki i akcentując warstwę pozorów, a czasem wpisując się poetycko w strukturę swoich dzieł. Prace wizualne będące metauzasadnieniem wierszy Frajlich potwierdzają, że w kulturze nieustannie toczy się dialog intersemiotyczny.