INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Autor Kinga Nerlicka
Tytuł Feministyczna dystopia dla młodzieży jako współczesna wersja „Bildungsroman” na przykładzie powieści „Slated” autorstwa Teri Terry (2012‒2014)
Słowa kluczowe literature, dystopia, young adult fiction, feminist literature, Bildungsroman
Strony 221-237
Pełny tekst
Tom 36

Streszczenie

W drugiej połowie XX wieku dystopia, wywodząca się z konceptu utopii, stała się najbardziej rozpowszechnionym podgatunkiem literatury utopijnej, który rozwija się do dziś. Autorzy fikcji dystopijnej prezentują społeczeństwa pod władzą rządów totalitarnych, inspirując się niepokojami społecznymi, aby przestrzec czytelnika przed podobną przyszłością. Jednym z podgatunków dystopii jest dystopia młodzieżowa, która skupia się na losach młodych bohaterek, buntujących się przeciwko surowej władzy. Przedstawienie perspektywy zbuntowanej, nastoletniej dziewczyny pozwala na założenie, że dystopia młodzieżowa może być również postrzegana jako współczesna wersja niemieckiej, dziewiętnastowiecznej powieści Bildungsroman.
Niniejszy artykuł ma na celu wykazanie obecności cech gatunkowych literatury Bildungsroman, występujących w młodzieżowej powieści dystopijnej, aby poprzeć tezę, iż niektóre feministyczne dystopijne powieści młodzieżowe są również współczesnymi przykładami dziewiętnastowiecznego Bildungsroman.