INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Autor Agata Kucharska-Babula
Tytuł Muzyka Wolfganga Amadeusza Mozarta na lekcjach języka polskiego – rozważania o zasadności integrowania sztuk w szkole
Słowa kluczowe Wolfgang Amadeusz Mozart, Don Giovanni, Requiem, Adam Mickiewicz, Dziady cz. III, Z okna na którymś piętrze, Chłopiec gwiżdżący Mozarta, Moje życie z Mozartem, integracja literatury i muzyki, lekcje języka polskiego
Strony 305-322
Pełny tekst
Tom 36

Streszczenie

Artykuł prezentuje wybrane teksty literackie, odwołujące się do twórczości Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz niektóre kompozycje mistrza, stanowiące cenny kontekst lektur. Celem publikacji jest zachęcenie polonistów, uczących w szkole, do integrowania treści literackich z muzycznymi oraz odwoływania się podczas lekcji do życia i twórczości jednego z najwybitniejszych kompozytorów wszech czasów.