INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Autor Marcin Kowalczyk
Tytuł Boks jako fenomen tekstowy – „Zwyciężać znaczy myśleć” i pięściarskie przesłanie Leopolda Tyrmanda
Słowa kluczowe Leopold Tyrmand, boks, sport, komunizm
Strony 113-130
Pełny tekst
Tom 36

Streszczenie

Boks jest sportem, który fascynuje twórców od starożytności. Z jednej strony stanowi on kulturowy fenomen przyjmujący postać widowiska, z drugiej zaś, jako motyw tekstowy, zaprasza do odnajdywania sensów wykraczających poza ringowe liny. Ów znaczeniowy potencjał boksu wykorzystuje Leopold Tyrmand w opowiadaniu Zwyciężać znaczy myśleć. Artykuł omawia utwór w kontekście kultury lat 50. i pokazuje, w jaki sposób boks realizował strategię oporu wobec opresyjnej władzy. Historia młodego boksera staje się bowiem opowieścią o społeczeństwie i niesie ze sobą przesłanie polityczne. Analiza opiera się między innymi na ustaleniach Loїca Wacquanta, co pozwala wyeksponować charakterystyczne elementy pięściarskiego habitusu wykreowanego przez Tyrmanda w taki sposób, by wzmacniał ideowe przesłanie dzieła.