INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Autor Zbigniew Trzaskowski
Tytuł Od noetyki do prakseologii. Tekst literacki jako komunikat
Słowa kluczowe autor, dyskurs, interpretacja, nadawca, odbiorca, tekst
Strony 289-304
Pełny tekst
Tom 36

Streszczenie

Model komunikacji, złożony z siedmiu elementów, posłużył do analizy problematyki wieloaspektowego oddziaływania tekstu literackiego.
Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie: czy „subiektywne” podejścia do interpretacji w dyskursie o ramach znaczeniowych dzieła literackiego są konieczne (w procesie zdobywania wiedzy) w dyskusji nad teorią recepcji literatury i różnych typów jej odbioru? Zakres możliwych interpretacji, jaki oferuje tekst literacki, otwiera się faktycznie dopiero wtedy, gdy czytelnicy komentują go z różnych punktów widzenia, spierają się o przestrzeń znaczeń, przedstawiają argumenty za i przeciw jej rozszerzeniu lub zawężeniu; kiedy komunikacja jest możliwie symetryczna pomiędzy dziełem a jego odbiorcą, a także pomiędzy autorem i czytelnikiem.