INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Autor Alicja Dąbrowska
Tytuł Afirmacja życia w pamiętniku – gawędzie żołnierskiej „Trzy po trzy” Aleksandra Fredry
Słowa kluczowe Fredro Trzy po trzy gawęda pamiętnik afirmacja szczęście przestroga
Strony 21-42
Pełny tekst
Tom 36

Streszczenie

Forma tekstu literackiego Aleksandra Fredry pt. Trzy po trzy, ujmowana przez fredrologów, wskazuje na różne inspiracje literackie, które łączy romantyczny amorfizm. Struktura romantycznej gawędy szlacheckiej (w jej odmianie żołnierskiej) poddana jest w artykule analizie jako ta dominująca i zarazem jako kompatybilna z przesłaniem afirmacji istnienia, płynącym z pamiętnika. Dzieło Fredry interpretowane jest w kontekście postawy afirmacji w literaturze, psychologii i filozofii. W konkluzji gawęda i jej afirmujący przeszłość charakter zostaje przypisana założeniowi twórczemu komediopisarza, pozostawiającego przyszłym pokoleniom utwór literacki, mający (jak wszystkie gawędy) jeden cel ‒ pamięć o czasach minionych, o tradycjach i obyczajach, i wreszcie ‒ o polskości utraconej na drodze zaborów, chronionej przed zniszczeniem i zapomnieniem przez generacje nieznające w tamtych czasach wolnej Rzeczpospolitej.