INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Autor Alicja Jakubowska-Ożóg
Tytuł Motywy nowotestamentowe w poezji Zbigniewa Herberta
Słowa kluczowe Zbigniew Herbert, kultura europejska, interpretacja, temat męki i śmierci Jezusa, motyw
Strony 131-142
Pełny tekst
Tom 36

Streszczenie

Odwołania do antyku zajmują w poezji Zbigniewa Herberta miejsce szczególne, są to tematy z wielkiego kanonu kultury europejskiej, nawiązania do judaizmu, chrześcijaństwa czy mitologii. Przedmiotem poetyckiej uwagi staje się najczęściej fragment wielkiej historii ze swoją niejednoznacznością zdarzeń, w jakie zostaje uwikłany człowiek. Taką postawę poety prowokuje i tłumaczy sama Biblia, jej fragmentaryczność, powściągliwość w mówieniu o postaciach czy brak psychologicznych uzasadnień zachowań. Artykuł skupia się na interpretacji dwóch tekstów pozostających w kręgu tematu męki i śmierci Jezusa. Są to wiersze Hakeldama, oraz Domysły na temat Barabasza (Elegia na odejście 1990).