INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Autor Mateusz Stelmaszuk
Tytuł „Głucha przestrzeń” Grabińskiego jako ilustracja światopoglądu modernistycznego
Słowa kluczowe nowoczesność, modernizm, Grabiński, weird-fiction, podmiot
Strony 53-66
Pełny tekst
Tom 36

Streszczenie

Artykuł poświęcony jest uwidocznieniu elementów światopoglądu nowoczesnego w opowiadaniu Głucha przestrzeń Stefana Grabińskiego. Analiza tekstu skoncentrowana na wyznacznikach gatunkowych weird fiction, charakterystyce idei I poł. XX wieku oraz kwestiach metafizycznych uwidoczni fundamenty podmiotowe budujące nowelę ,,polskiego Poego”.