INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Autor Krzysztof Jaworski
Tytuł „Ciała zmartwychwstanie” – o zapomnianym „studium metapsychicznym” Marii Horskiej-Szpyrkówny (1893‒1977)
Słowa kluczowe Maria Horska-Szpyrkówna, polskie pisarki, metapsychika, parapsychologia
Strony 105-111
Pełny tekst
Tom 36

Streszczenie

Artykuł pragnie przypomnieć zapomniany tekst polskiej pisarki Marii
Horskiej-Szpyrkówny (1893‒1977) pt. Ciała zmartwychwstanie, który według jej słów jest studium „psychofizycznym” („metapsycznym”). Samą „metapsychikę” Szpyrkówna definiowała jako „zagadnienia kosmobiologiczne najbardziej nurtujące każdego inteligenta”. Artykuł skupia się na próbie rekonstrukcji genezy szkicu Szpyrkówny i prezentacji jego kluczowych tez.