INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Autor Zenon Ożóg
Tytuł Zbigniewa Herberta brewiarz prywatny
Słowa kluczowe Zbigniew Herbert, modlitwa, eschatologia, genologia
Strony 143-154
Pełny tekst
Tom 36

Streszczenie

Artykuł Zbigniewa Herberta brewiarz prywatny zawiera analizę modlitw poetyckich Zbigniewa Herberta z ostatniego okresu jego twórczości: cyklu utworów o wspólnym tytule Brewiarz, nawiązującym do księgi modlitw liturgicznych Kościoła. Cztery z nich pochodzi ze zbioru Epilog burzy z 1998 roku, jeden znalazł się w tomie Utwory rozproszone (rekonesans) wydanym kilkanaście lat po śmierci poety. Analiza Brewiarzy stara się uwzględnić kontekst źródłowy, czyli rozpoznać, jaka jest relacja między konkretnym tekstem a modlitwami liturgicznymi Kościoła, oraz na ile i w jakim zakresie modlitwy poetyckie Herberta realizują wzorce gatunkowe i stylistyczne modlitw kanonicznych. Zagadnieniem, które przewija się w artykule, jest także sytuacja podmiotu lirycznego Brewiarzy, określonego jako homo orans i jego postawa w perspektywie zbliżającego się kresu życia.