INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Autor Hala Kamal
Tytuł Tłumacząc feministyczną teorię literacką na arabski
Słowa kluczowe tłumaczenie feministyczne, strategie, feminizacja, widoczność, głos, zrozumienie
Strony 57-73
Pełny tekst
Tom 29

Streszczenie

Niniejszy artykuł odnosi się do teorii i praktyki tłumaczenia feministycznego, a traktując tłumaczenie jako formę wypowiedzi feministycznej opiera się na tezie, iż feministyczne stanowisko (lub jego brak) tłumacza/tłumaczki ma wpływ na tłumaczenie tekstów feministycznych. Wobec tego artykuł próbuje odpowiedzieć na następujące pytania: czym wyróżnia się dyskurs feministyczny? Gdzie dochodzi do zetknięcia teorii feministycznej z translatoryką? Jakie strategie tłumaczeniowe pomagają zachować feministyczne cele tekstu? Jakie feministyczne strategie tłumaczeniowe można stosować przy tłumaczeniu feministycznych tekstów na język arabski? Jak tłumaczenie feministyczne staje się aktem politycznym?
Artykuł podzielony jest na trzy główne części. Część pierwszą stanowi dyskusja dotycząca tłumaczenia dyskursów feministycznych oraz strategii feministycznego tłumaczenia. Druga omawia wiele kwestii związanych z praktyką tłumaczenia feministycznego, gdzie dochodzi do styku teorii feministycznej z translatoryką i dlatego odnosi się na przykład do koncepcji ‘wizualności’ (visibility), ‘obcości’ (foreignisation), oraz tłumacza/tłumaczki ‘sympatycznego/sympatycznej’ (simpatico/simpatica). Trzecia część artykułu to studium przypadku jakim jest tłumaczenie myśli feministycznej na język arabski. Analizie został poddany, przetłumaczony na język arabski a pierwotnie wydany w języku angielskim, zbiór esejów z zakresu feministycznych badań literackich. Artykuł zajmuje się więc analizą strategii używanych przy tłumaczeniu tychże tekstów feministycznych na język arabski. W podsumowaniu, praca usiłuje podkreślić fakt, że tłumaczenie tekstu feministycznego niejako rozpowszechnia myśl feministyczną w języku arabskim, oraz sugeruje iż takie tłumaczenie jest niemal aktem politycznym zwłaszcza w kontekście egipsko-arabskim.