INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Autor Karima Bouziane
Tytuł Rekonstrukcja wizerunku kobiet w tłumaczeniach reklam online
Słowa kluczowe kobiety, wizerunek, transfer, reklama egzotyzacja i udomowienie, konotacje
Strony 127-134
Pełny tekst
Tom 29

Streszczenie

Celem artykułu jest omówienie zastosowania dwóch strategii tłumaczeniowych, o których mówi Lawrence Venuti (2001): udomowienia i egzotyzacji (zwykle używanych w tłumaczeniach pisemnych) do rekonstrukcji wizerunku kobiet jaki się wyłania z reklam internetowych tłumaczonych z języka angielskiego na język arabski. Przeprowadzając badania, oparte na modelu znaczeń konotacyjnych i denotacyjnych Barthes’a, autorka próbowała dociec czy konotacyjne znaczenia wizerunku ciał kobiecych, traktowanych jako ikoniczne symbole o pewnym przekazie kulturowym, zostały udomowione/przystosowane do arabskich norm czy raczej egzotyzowane/zachowane w swojej zagranicznej tożsamości. Analiza ponad 100 angielskich reklam internetowych przetłumaczonych na język arabski pokazała, że proces udomowienia jest często stosowany aby przystosować lub pominąć pewne elementy, takie jak np. nagość, w arabskich wersjach reklam. Chociaż szczelne okrywanie kobiecego ciała jest zgodne z kulturowymi i religijnymi normami Arabów, to jednak w sposób nieunikniony zakłóca semiotyczne wzorce i zniekształca ważny przekaz oryginalnych reklam. Jest to jednak zastanawiające, że tylko w nielicznych przetłumaczonych na arabski reklamach zdecydowano się w ramach strategii udomawiania zastąpić zachodnie modelki arabskimi.