INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Autor Ketiwe Ndhlovu
Tytuł Tłumaczenie jako narzędzie wzmocnienia podmiotowości kobiet w Afryce Południowej ze szczególnym uwzględnieniem Zimbabwe
Słowa kluczowe tłumaczenie, umocowanie kobiet, rozpowszechnianie informacji, podejście Genderowe, afrykański ‘womanism’, funkcjonalizm
Strony 135-159
Pełny tekst
Tom 29

Streszczenie

HIV jest chorobą zróżnicowaną pod względem płci, która w Afryce subsaharyjskiej dotyka więcej kobiet niż mężczyzn. Kobiety, ze względu na swoją fizyczną i psychiczną konstrukcję oraz odgrywane role społeczne jako matki, córki, siostry, żony i opiekunki, odczuwają chorobę w inny sposób niż mężczyźni. Czynniki społeczno-ekonomiczne, kulturowe i religijne, które wspierają rozpowszechnianie się HIV, są inne wśród kobiet i mężczyzn, co wskazuje na potrzebę tworzenia programów edukacyjnych i komunikacyjnych skierowanych do kobiet jako grupy i jako jednostki. Niniejsze badania przekonują, iż informacje skierowane szczególnie do kobiet powinny być tworzone, tłumaczone i rozpowszechniane w języku dla nich zrozumiałym, tak, aby mogły one podejmować świadome decyzje dotyczące ich zdrowia. Podejście do HIV zróżnicowane pod względem płci może zmienić życie afrykańskich kobiet, ponieważ przekazywane informacje będą odnosiły się bezpośrednio do ich doświadczeń życiowych. Teksty tłumaczone powinny uwzględnić potrzeby odbiorów, stając się w ten sposób funkcjonalne i przystępne. Stosowanie języków afrykańskich może wspierać zrozumienie prowadzące do znaczących zmian, co widać na przykładzie Zimbabwe, gdzie informacje rozpowszechniane są w trzech oficjalnych językach: angielskim, shona i ndebele. I chociaż nie są przekazywane we wszystkich językach używanych w Zimbabwe, stosowanie trzech głównych języków w komunikacji z kobietami stanowi znaczący postęp. Zaleca się, aby więcej krajów afrykańskich stosowało podejście zróżnicowane pod względem płci, aby edukować odbiorców na temat HIV, co umożliwi im świadome podejmowanie decyzji.