INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Autor Ewa Kujawska-Lis
Tytuł Joseph Conrad and his Polish (female) translators
Słowa kluczowe Joseph Conrad, Aniela Zagórska, simpatico, kobiecość/męskość w dziełach Conrada
Strony 173-195
Pełny tekst
Tom 29

Streszczenie

Niniejszy artykuł stanowi przegląd tłumaczy dzieł Josepha Conrada na język polski. Stosunek mężczyzn do kobiet, którzy podejmowali się przekładu utworów pisarza, teksty wybierane do tłumaczenia przez mężczyzn i kobiety, jak również wahania liczby tłumaczy kobiet i mężczyzn w określonych okresach omówione są w odniesieniu do pierwiastków męskich i kobiecych w tworach Conrada oraz koncepcji simpatico w rozumieniu Lawrenca Venutiego. Ponadto zarysowany jest stosunek pisarza do sztuki przekładu oraz przedstawione sylwetki jego tłumaczek w pierwszym okresie, gdy jego dzieła zaczęły być przekładane na język polski. W tym kontekście, szczególna uwaga poświęcona została najbardziej znanej tłumaczce dzieł Conrada – Anieli Zagórskiej.