INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Autor Suzan van Dijk
Tytuł Zagraniczne pisarki w dziewiętnastowiecznych Niderlandach – kryteria tłumaczenia ich prac
Słowa kluczowe pisarki zagraniczne, Niderlandy, literatura, tłumaczenia, kryteria tłumaczenia
Strony 215-233
Pełny tekst
Tom 29

Streszczenie

W XIX wieku w Niderlandach znacząca ilość dzieł literackich pisarek zagranicznych została przedstawiona holenderskim czytelnikom I wprowadzona do holenderskiej literatury. Niniejszy artykuł przedstawia przyczyny pojawienia się takiego procesu a także rolę, jaką odegrali w nim tłumacze/tłumaczki. Odnosząc się do wyników europejskiego projektu zatytułowanego HERA ‘Travelling TexTs 1 1790‒1914’ autorka analizuje obecność tłumaczeń dzieł kobiet w Niderlandach porównując ją do innych krajów europejskich. Dalej artykuł koncentruje się na opiniach holenderskich krytyków literackich na temat powstałych w tym czasie tłumaczeń dzieł kobiet oraz na zaproponowanych kryteriach ich tłumaczenia.