INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Autor Hanna Mijas
Tytuł Kobiety Polskiej Szkoły Dubbingu
Słowa kluczowe audiovisual translation, AVT modes, dubbing, Polish School of Dubbing, Zofia Dybowska-Aleksadrowicz, Maria Piotrowska
Strony 251-265
Pełny tekst
Tom 29

Streszczenie

Badania nad przekładem zyskały status niezależnej dyscypliny naukowej w połowie ubiegłego stulecia, przechodząc od badań typowo językoznawczych, poprzez tzw. Descriptive Translation Studies oraz teorie systemowe aż do badań interdyscyplinarnych, koncentrujących się na zagadnieniach kulturowych w przekładzie. Wszystkie teorie i szkoły przekładoznawcze znalazły swoje zastosowanie w badaniach tłumaczeń audiowizualnych oraz ich głównych rodzajów, takich jak napisy filmowe, dubbing czy wersje lektorskie. Niniejszy artykuł koncentruje się na dubbingu, w szczególności zaś na jego rozwoju w Polsce pod koniec ubiegłego stulecia oraz na roli kobiet, reżyserek dubbingu, Zofii Dybowskiej-Aleksnadrowicz czy Marii Piotrowskiej, w powstaniu i działalności znanej polskiej szkoły dubbingu.