INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Autor Tomasz Bohdan
Tytuł Kryzys wartości we współczesnym sporcie
Słowa kluczowe literatura sportowa, prasa sportowa, sport, etyka, polityka
Strony 29-44
Pełny tekst
Tom 33

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka wybranych przejawów kryzysu wartości w kulturze fizycznej, objawiających się dewiacyjnymi zachowaniami we współczesnym środowisku sportowym. Analiza zawartości prasy sportowej oraz treści popularnych pozycji literatury sportowej pozwoliła wyciągnąć wniosek, że współczesny sport w największym stopniu degradowany jest przez doping farmakologiczny. Ponadto do dehumanizacji sportu przyczynia się korupcja, polityka, szczególnie państw autorytarnych i totalitarnych, rasizm oraz różne formy przemocy, zwłaszcza przemoc seksualna. W artykule opisane zostały także próby przeciwdziałania szkodliwym zjawiskom w sporcie oraz efekty, jakie przyniosły te działania dla poprawy jego wizerunku.