INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Tom. 33

Rok wydania: 2020
Liczba stron: 572
Format: B5
ISSN: 2300-5459
Oprawa: broszurowa

 

Strona tytułowa
Spis treści

Artykuły i rozprawy

Ewa Bartos
Wolność a/i lęk. O „Zwierzoczłekoupiorze” Tadeusza Konwickiego
Tomasz Bohdan
Kryzys wartości we współczesnym sporcie
Bartłomiej Borek
Metafizyczny bunt podmiotu lirycznego względem boskich wyroków w poezji Marii Konopnickiej
Karima Bouziane, Abdelmounim Bouziane
Wpływ kultury na jakość audytu finansowego: studium Deloitte Nearshore Maroko, Deloitte France, Deloitte USA
Karol Chojnowski
Wiara w utworach eschatologicznych C. S. Lewisa i Marka S. Huberatha
Joseph Davis
Wyrażenia leksykalne jako nośniki tożsamości w analizie dyskursu
Konrad Dominas
Między mitem a literaturą. O symbolice granatu w mitologii antycznej
Klaudia Gajewska
Historia nauczania produktywnej sprawności mówienia na lekcji języka obcego w świetle analizy wybranych metod nauczania języka angielskiego
Michał Jasny
Dysfunkcjonalizm metodologiczny i e-sport: możliwości zastosowania nowej propozycji analitycznej
Marzena Jochymek-Sobczyk
Aksjologiczne aspekty językowego obrazu handlu w idiolekcie artystycznym Brunona Schulza
Marcelina Kałasznik
„Ein dickes Lob und Dankeschön” – Zur Emotionalität in deutschen Arztbewertungen
Hala Kamal
Nurty w teorii i piśmiennictwie autobiograficznym
Anna Kijanka
Inwentarz rzeczy, czyli porządkowanie przeszłości (Marcin Wicha, „Rzeczy, których nie wyrzuciłem”)
Marian Kisiel
„Poezja ściśle religijna”. Wstęp do poetyki Karola Wojtyły
Wioletta Kochmańska
Рассуждения о жизни как ценности во фразеологическом запасе современного польского языка
Przemysław Kossakowski
Discours du pouvoir royal dans les tradégies classiques françaises du 17ième siècle
Martyna Król-Kumor
Znaczenie wyrazu jako wartość (na przykładzie porównania modeli metonimizacji języka polskiego z językiem angielskim)
Wojciech Lewandowski
To wartości, nie tylko słowa. Kapitan Ameryka a poleganie na sobie
Paweł Majerski
Poezja bez gwarancji. O twórczości Genowefy Jakubowskiej-Fijałkowskiej i Ewy Jarockiej
Victor Marynchak
Cykl świąteczny B.-I. Antonycha w kontekście dialogu pomiędzy świadomością mitologiczno-ceremonialną a religijną
Michał Mazurkiewicz
Piękno chrześcijańskiego życia: Kulturowe oddziaływanie Erica Liddella – sportowca, misjonarza i pisarza religijnego
Tomasz Michaluk
Wartość i znaczenie cielesności w sporcie analogowym i grach wideo. Od Pistoriusa do Wiedźmina
Aleksandra Nowak
Obrazy tanatologiczne w tetralogii Marii Dąbrowskiej „Noce i dnie”
Anna Paluch
Spadek jako motyw zbrodni w wybranych powieściach Agathy Christie, czyli kilka słów o aksjologicznych podstawach dziedziczenia majątku
Katarzyna Pisarska
Socjalistyczna, chrześcijańska utopia: Balmanno; The City of Our Quest and Its Social Problems (1906)
Sharaf Rehman
Dev Anand – pierwszy buntownik kina indyjskiego
Alena Savich
Aksjologiczne podstawy dziennikarstwa odzwierciedlone w dyskursie narodowych kodeksów etyki dziennikarskiej
Agata Skurzewska
Сборничокъ словъ и выраженій чисто-народныхъ, призначеный матеріаломъ до руского Словаря Ilki Magury – nieznane źródło XIX-wiecznej leksyki ukraińskiej (uwagi wstępne)
Grzegorz Trębicki
Drugi atak na Śródziemie: debata aksjologiczna nad „Władcą Pierścieni”
Zbigniew Trzaskowski
Więcej niż wszystko. „Hymn o miłości” Pawła Apostoła z perspektywy hermeneutyczno-parenetycznej
Stanisław Uliasz
Opowieść Jerzego Stempowskiego o „Kresach”. Rekonesans badawczy
Jadwiga Węgrodzka
Szkoła i edukacja w wybranych powieściach dla dzieci Davida Almonda

Varia

Alexandr L. Glotov
Historia literatury światowej w kontekście szkolenia zawodowego przyszłych dziennikarzy. Dyskurs społeczno-komunikacyjny procesu literackiego
Agnieszka Strzałka
Uczenie się języków obcych online przez dorosłych w czasie pandemii: studium jakościowe efektów emocjonalnych
Darya Yashina
Метатекст в аргументации итогового сочинения

Opinie Recenzje Noty

Urszula Niekra
Nauczanie i uczenie się w harmonii z mózgiem
Magdalena Zofia Feret
Deutsche Sprachgeschichte auf den Punkt gebracht
Piotr A. Owsiński
Frage und Antwort, die zueinander passen
;