INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Autor Hala Kamal
Tytuł Nurty w teorii i piśmiennictwie autobiograficznym
Słowa kluczowe autobiografia, genre, samo-reprezentacja; pisanie życia
Strony 179-196
Pełny tekst
Tom 33

Streszczenie

Praca prezentuje przegląd teorii i piśmiennictwa autobiograficznego w tradycji zachodniej. Celem pracy jest wniesienie wkładu do studiów autobiograficznych, przytaczając i połączając różne teksty oraz metody autobiograficzne ku ogólnemu zrozumieniu autobiografii w teorii i praktyce. Praca wyjaśnia różne podejścia naukowe do autobiografii: historyczne, terminologiczne i krytyczne. Artykuł jest podzielony na pięć głównych części, które zajmują się następującymi zagadnieniami: rozwój piśmiennictwa autobiograficznego; powstanie teoretyzowania autobiografii; granice oraz skrzyżowania genre; hybrydowe gatunki autobiograficzne; obecne prądy w teorii i praktyce.