INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Autor Klaudia Gajewska
Tytuł Historia nauczania produktywnej sprawności mówienia na lekcji języka obcego w świetle analizy wybranych metod nauczania języka angielskiego
Słowa kluczowe sprawności językowe, mówienie w języku obcym, nauczanie języków obcych, podejście metodyczne
Strony 119-138
Pełny tekst
Tom 33

Streszczenie

Umiejętność mówienia w języku angielskim jako obcym, produktywna sprawność wymagająca opanowania różnego rodzaju wiedzy i umiejętności, jest uważana za kluczową w czasach, gdy język angielski spełnia rolę lingua franca. Zwróciwszy uwagę na złożoność sprawności mówienia, przedstawiamy historię nauczania tej sprawności w świetle dziesięciu wybranych metod nauczania języków obcych. Omawiamy główne założenia każdej z nich, pokazując, iż, pomimo że ćwiczenie mówienia rzadko odgrywało drugorzędną role w procesie nauczania języka docelowego, takie podejście nie przynosiło wielu korzyści z punktu widzenia rozwoju kompetencji językowych w kontekście komunikacji ustnej. Jednakże chcemy również podkreślić fakt, iż glottodydaktyczna klęska większości omówionych w artykule metod stanowi jednocześnie źródło wielu informacji przydatnych z punktu widzenia nauczania mówienia, które z powodzeniem mogą zostać wykorzystane na lekcji języka obcego.