INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Autor Katarzyna Pisarska
Tytuł Socjalistyczna, chrześcijańska utopia: Balmanno; The City of Our Quest and Its Social Problems (1906)
Słowa kluczowe utopia, miasto idealne, socjalizm, wspólnota, wartości chrześcijańskie
Strony 385-399
Pełny tekst
Tom 33

Streszczenie

Artykuł zawiera analizę mało znanego anonimowego utworu Balmanno; The City of Our Quest and Its Social Problems (1906). Autorka bada związek między analizowanym tekstem i gatunkiem klasycznej utopii literackiej, skupiając się na obrazie idealnego miasta. Śledzi także wpływy utopii końca XIX w., widoczne w programie społecznym miasta Balmanno, mającym na celu polepszenie życia ogółu i stworzenie pracowitych, zdrowych i prawych obywateli. Ponadto, artykuł omawia obecną w Balmanno krytykę współczesnych relacji społeczno-ekonomicznych w kontekście tradycji angloamerykańskiego socjalizmu, a konkretnie w odniesieniu do poglądów Roberta Owena oraz modeli społeczeństwa socjalistycznego przedstawionych w Looking Backward Edwarda Bellamy oraz News from Nowhere Williama Morrisa.