INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Autor Marian Kisiel
Tytuł „Poezja ściśle religijna”. Wstęp do poetyki Karola Wojtyły
Słowa kluczowe Wojtyła, poezja, medytacja, religia
Strony 213-226
Pełny tekst
Tom 33

Streszczenie

W szkicu podjęta została próba uzasadnienia prawdziwości i filozoficznej głębi zdania Jana Błońskiego: „poezja Karola Wojtyły jest poezją ściśle religijną”. Autor, odwołując się do Heideggerowskiej koncepcji poezji, skoncentrował swoją uwagę na medytacji jako gatunku poetyckiej mowy, zadając kilka istotnych pytań: 1) kto mówi w poezji Wojtyły, 2) do kogo mówi, 3) w jakiej formie, 4) o czym mówi, a wreszcie: 5) czy mówiąc, jest słyszany? Odpowiedzi na te pytania, zdaniem autora szkicu, są koniecznym wprowadzeniem do poetyki Wojtyły i pozwalają zrozumieć jej główne problemy.