INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Autor Alena Savich
Tytuł Aksjologiczne podstawy dziennikarstwa odzwierciedlone w dyskursie narodowych kodeksów etyki dziennikarskiej
Słowa kluczowe dyskurs dziennikarski, krajowe kodeksy etyki dziennikarskiej, zawodowa komunikatywna osobowość zawodowa, tożsamość zawodowa dziennikarza
Strony 417-436
Pełny tekst
Tom 33

Streszczenie

Profesjonalne postępowanie dziennikarskie pozornie rządzi się identycznymi standardami i normami na całym świecie. Wykazuje jednak ogromne różnice w różnych tradycjach kulturowych/narodowych. W tym artykule podjęto próbę wyjaśnienia tej różnicy, równocześnie badając aksjologiczne podstawy dyskursu dziennikarskiego. Badania zostały przeprowadzone na podstawie białoruskich i anglojęzycznych kodeksów etyki dziennikarskiej - tekstów pisanych przez dziennikarzy o dziennikarstwie i kierowanych do dziennikarzy. Poprzez konsekwentne odtworzenie obrazu dyskursu dziennikarskiego stworzonego w/poprzez ten dyskurs ujawniają się poznawcze i behawioralne wzorce wspólne dla profesjonalistów przeszkolonych w ramach danej kultury.
Analiza wyjaśnia kryzys, jakim dotknięte było dziennikarstwo białoruskie w okresie wyborczym i powyborczym 2020 roku poprzez zderzenie wspólnych wartości ludzkich i pewnych, konkretnych wartości dyskursu zawodowego (a tym samym zachowań) dziennikarzy. Badanie pozwala również na wprowadzenie ulepszeń programu nauczania dla dziennikarzy.