INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Autor Karima Bouziane, Abdelmounim Bouziane
Tytuł Wpływ kultury na jakość audytu finansowego: studium Deloitte Nearshore Maroko, Deloitte France, Deloitte USA
Słowa kluczowe audyt, jakość audytu, firmy audytorskie, kultura, wymiar kulturowy
Strony 59-70
Pełny tekst
Tom 33

Streszczenie

Wiele badań jasno określa czynniki wpływające na jakość audytu; badacze zgadzają się, że zachowanie biegłego rewidenta ma znaczący wpływ na jakość zewnętrznego audytu finansowego w firmie audytorskiej. Na samo zachowanie audytora może wpływać wiele czynników, takich jak wynagrodzenie, wielkość firmy audytorskiej i oczywiście kultura. Ta ostatnia odgrywa kluczową rolę w zrozumieniu i przewidywaniu zachowań zawodowych i osobistych audytorów w kontekście organizacyjnym. Chociaż przeprowadzono wiele badań dotyczących wpływu kultury na standardy rachunkowości, badania nad wpływem kultury na jakość audytu są nadal bardzo rzadkie.
Dlatego celem niniejszego artykułu jest zbadanie, zgodnie z modelem Hofstede’a, roli kultury w określaniu i prognozowaniu jakości audytu. Gromadzenie i analiza danych opiera się na podejściu ilościowym z wykorzystaniem kwestionariusza. Czterdziestu uczestników tego badania to audytorzy pracujący dla międzynarodowej firmy audytorskiej (jednej z Wielkiej Czwórki); używają tego samego IT i tych samych procedur kontrolnych, ale pracują w różnych krajach. Uczestnicy zostali wybrani losowo z Deloitte Nearshore Maroko, Deloitte France, Deloitte USA.
Analiza danych została przeprowadzona metodą regresji liniowej. Wyniki potwierdziły, że kultura ma wpływ na jakość audytu. Audytorzy – umocowani w kulturze zachęcającej do kolektywizmu, unikania niepewności i męskości - zwykle zapewniają dobrą jakość przeprowadzonych kontroli. Jednak firmy audytorskie powinny dołożyć większych starań, aby uniknąć negatywnego wpływu nadmiernego pierwiastka indywidualizmu i kobiecości na jakość badania.