INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Autor Marzena Jochymek-Sobczyk
Tytuł Aksjologiczne aspekty językowego obrazu handlu w idiolekcie artystycznym Brunona Schulza
Słowa kluczowe Bruno Schulz, handel, aksjologia, język artystyczny
Strony 153-161
Pełny tekst
Tom 33

Streszczenie

Przedmiotem analizy w tym artykule jest styl pisarstwa Brunona Schulza. Analiza konotacji artystycznych zawężona została do językowego obrazu handlu w opowiadaniach pisarza. W dużej mierze artykuł ukazuje sposób wartościowania w omawianych tekstach. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że językowy obraz handlu u B. Schulza jest wielowymiarowy i stanowi starannie przemyślaną koncepcję artystyczną.