INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Autor Zbigniew Trzaskowski
Tytuł Więcej niż wszystko. „Hymn o miłości” Pawła Apostoła z perspektywy hermeneutyczno-parenetycznej
Słowa kluczowe miłość, hermeneutyka, pareneza, aksjologia, Biblia, kultura judeochrześcijańska
Strony 465-476
Pełny tekst
Tom 33

Streszczenie

Artykuł zawiera analizę pola semantycznego i aksjologii kantyku o miłości Pawła z Tarsu. Tło kultury i tradycji judeochrześcijańskiej posłużyło w optyce parenetycznej deskrypcji biblijnego określenia agape. W interpretacji tekstu greckiego poddano szczegółowemu oglądowi stratyfikację rzeczywistości obiektywnej i realizmu metafizycznego.