INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Autor Aleksandra Nowak
Tytuł Obrazy tanatologiczne w tetralogii Marii Dąbrowskiej „Noce i dnie”
Słowa kluczowe śmierć," Noce i dnie", Tanatos, Maria Dąbrowska, somatyzm, krytyka somatyczna
Strony 353-367
Pełny tekst
Tom 33

Streszczenie

Celem artykułu jest określenie obrazów tanatologicznych występujących
w tetralogii "Noce i dnie" Marii Dąbrowskiej. W szczególności analizie poddane zostały historie bohaterów, w których pojawia się choroba oraz śmierć. Podstawowe pytanie przyświecające podjętym tu rozważaniom odnosi się do sposobu, w jaki Dąbrowska wpisuje śmierć do swojej tetralogii i jakie znaczenie jej nadaje. Problem osadzony został w obrębie doświadczeń somatyzmu oraz krytyki somatycznej, koncentrującej się zarówno na sposobach postrzegania ciała, jak i na reprezentacji doświadczeń cielesnych w tekstach literackich.