INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Autor Paweł Majerski
Tytuł Poezja bez gwarancji. O twórczości Genowefy Jakubowskiej-Fijałkowskiej i Ewy Jarockiej
Słowa kluczowe Genowefa Jakubowska-Fijałkowska, Ewa Jarocka, poezja kobieca, skandal, autentyzm
Strony 293-210
Pełny tekst
Tom 33

Streszczenie

Szkic dotyczy poezji Genowefy Jakubowskiej-Fijałkowskiej i Ewy Jarockiej. To poetki odległych generacji: pierwsza, rocznik 1946, debiutanckie Dożywocie wydała w 1994 roku; druga, urodzona w 1980, debiutowała tomikiem nie ma dobrych ludzi w roku 2016. Łączy je jednak literacki wyraz niechęci, niezgody, odmowy i bezpośredniość (często brutalnego, językowo niewybrednego) lirycznego przekazu. Czytamy – jak to określa autor – poezję „bez gwarancji”, to znaczy taką, którą cechuje brak zobowiązań, która aktywizowana jest w momentach pojawiania się frustracyjnych zagrożeń i potrzeby „ważnych inaczej” wysłowień, poezję, która nie stanowi odpowiedzi na jakieś społeczne zapotrzebowania i nie respektuje poprawnościowych norm.