INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Autor Anna Paluch
Tytuł Spadek jako motyw zbrodni w wybranych powieściach Agathy Christie, czyli kilka słów o aksjologicznych podstawach dziedziczenia majątku
Słowa kluczowe spadek, dziedziczenie, zbrodnia, testament
Strony 369-383
Pełny tekst
Tom 33

Streszczenie

Śmierć osoby fizycznej rodzi doniosłe konsekwencje na gruncie obowiązującego prawa. Stosunki majątkowe osób fizycznych po ich śmierci przechodzą bowiem na ich następców prawnych w drodze instytucji przewidzianych przez prawo spadkowe. Śmierć może więc nie tylko oznaczać ludzki dramat, lecz także prowadzić do zmiany stanu majątkowego osób pozostałych przy życiu, w tym do ich wzbogacenia się dzięki spadkowi. Rodzi to poważne zagrożenie: odejście z tego świata bogatego krewnego lub małżonka może leżeć w interesie osób pozostałych przy życiu. Utwory kryminalne autorstwa Agathy Christie dostarczają wielu przykładów powyższego zjawiska. Tło dla analizy spadku jako motywu zbrodni w powieściach brytyjskiej pisarki stanowią rozważania nad aksjologią dziedziczenia oraz nad tym, w jaki sposób współczesne prawo spadkowe zapewnia ochronę przed zachowaniami nakierowanymi na osiągnięcie zysku w drodze dziedziczenia w sposób zasługujący na moralne potępienie.